2007-09-06

Ukrást správnou melodii

Miloš Štědroň na webu časopisu Týden:

...pamatujete si Sandokana? Ten seriál? (...) Titulní melodie se shoduje s Monteverdiho mší. Náhodná, nicméně shoda v osmi taktech. Takových výpůjček najdete mnoho. Prvních čtrnáct tónů z Noci na Karlštejně od Karla Svobody, ono "Já ač mám spánek bezesný, mně včera sen se zdál", se shoduje s loutnovou tabulaturou ze šestnáctého století, kterou vydal Jiří Tichota v roce 1968. Tu krásnou mollovou dominantu hned tak někdo nevymyslí... Následují dva segmenty z Marseillaisy: "Řekl lásko má, já stůňu, svoji pýchu já jen hrál" a potom ještě kus trampské Ascalony. Ale nechme Svobodu spát, byl to vynikající hitmaker a jeho úlohou je umět ukrást správnou melodii ve správnou chvíli na správné místo. A to on dovedl výborně. Já o to také neustále usiluji.
Okomentovat