2006-11-02

Jen pro ten dnešní den...

Insania - Zimní varování
(Crossfade, Malárie Records, 1994)

Oblohu mi černá křídla vraní zakrývají
Propadám se zlou krajinou k běsným vidinám
Ty se s fantastickou realitou prolínají
Takhle u nás v našem kraji zima začíná

Stromy svoje suché hnáty k obloze vzpínají
Zem pod jejich mrtvým listím dýchat přestává
Často nyní z dálky slýchám zimní varování
Takhle u nás v našem kraji zima začíná


Garlands - Sněží
(Bdícím, vlastním nákladem, 1997)

Kde jsi se vzalo - třpytivé štěstí,
jež pokrýváš - střechy věží.
Ve víru vloček - razím si cestu
a děti křičí: "Sněží"!

Zaváté stopy - na večerních lukách
v jiskřivé tmě - se ztrácí.
Kdo tady prošel, poskvrnil plátno,
ta myšlenka - se mi vrací.

Zmodralá ústa - sněží
Zaváté ruce - sněží
Vyhaslo tělo - sněží
Dobilo srdce - sněží
Okomentovat